Ulcerozni kolitis i Kronova bolest

< Nazad Ažurirano 07.05.2023. Ulcerozni kolitis i Kronova bolest

Grčevi u stomaku, dijareja, gubitak apetita i krv u stolici su simptomi koje ne treba zanemarivati. Ovi simptomi mogu ukazivati na neku od inflamatornih bolesti creva poput ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti. Iako slične, ove dve bolesti imaju razlike koje su ključne za određivanje daljeg toka lečenja.

U ovom članku objasnićemo koji su uzroci i simptomi ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti. Takođe, pozabavićemo se razlikama između ove dve bolesti i njihovoj dijagnostici i lečenju.

Šta su ulcerozni kolitis i Kronova bolest?

Ulcerozni kolitis i Kronova bolest predstavljaju inflamatorne (zapaljenske) bolesti creva. Ove bolesti su hronične i nepredvidive po svom toku, a zovu se još i autoimune bolesti jer je u njihovoj osnovi poremećaj imunog sistema.

Obe bolesti klinički se manifestuju hroničnim zapaljenjem u određenom delu creva i povremenim „napadima“. Kod nekih pacijenata napadi bola se javljaju češće, dok se kod nekih javljaju vrlo retko ali su veoma intenzivni. Teži oblici ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti mogu značajno uticati na kvalitet života.

Koje su razlike između ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti?

Pošto i ulcerozni kolitis i Kronova bolest spadaju u inflamatorne bolesti creva, mnogi ljudi ih poistovećuju. I zaista, postoji mnogo sličnosti između ove dve bolesti. Ipak, važno je napomenuti da ove dve bolesti nisu sinonimi i razlikuju se u delovima creva koje pogađaju, nekim simptomima, a nekad i u procesu lečenja.

Najznačajnija razlika između ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti jeste deo creva koji pogađaju. Naime, ulcerozni kolitis obično pogađa završni deo debelog creva (rektum), odakle se može proširiti i na ostale delove debelog creva.

Sa druge strane, Kronova bolest može da zahvati bilo koji deo digestivnog trakta. U najvećem broju slučajeva ova bolest zahvata ileum (drugi deo tankog creva) i kolon (debelo crevo). Zbog područja koje zahvata, Kronova bolest se još zove i ileitis, ileokolitis i regionalni enteritis. Bolest je dobila ime po doktoru Kronu koji je prvi opisao njene simptome i objavio rad 1932. godine. Do tada se bolest zvala intestinalna tuberkuloza.

Još jedna bitna razlika između ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti jeste kontinuitet upale. Kod ulceroznog kolitisa upala se širi ujednačeno i ne postoji preskakanje tkiva. Kod Kronove bolesti postoji diskontinuitet, tj. smenjuju se delovi upaljenog tkiva sa delovima zdravog tkiva.

Važno je napomenuti i da ulcerozni kolitis zahvata samo površinski sloj debelog creva, odnosno njegovu sluznicu. Kronova bolest zahvata i sluznicu i širi se u dublje slojeve creva, što može dovesti do pojave ulkusa (dubokih rana) i fistula (gnojnih nakupnina). 

Koji su uzroci ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti?

Ono što je karakteristično i za ulcerozni kolitis i za Kronovu bolest jeste da je njihov uzrok još uvek nepoznat. Naučnici smatraju da ove bolesti nastaju usled genetskih faktora, faktora sredine i nepravilnog imunskog odgovora.

Upotreba antibiotika, nesteroidnih antiinflamatornih lekova i antibiotika, kao i infekcije digestivnog trakta mogu oštetiti tkivo i dovesti do razvoja ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti.

Smatra se i da ishrana bogata rafinisanim šećerima i masnoćama životinjskog porekla ima uticaj na razvoj Kronove bolesti. Međutim, interesantno je da se ishrana ne smatra jednim od uzroka ulceroznog kolitisa. Takođe, treba spomenuti to da pušenje ima iznenađujuće protektivnu funkciju kada je reč o ulceroznom kolitisu. Naime, prestanak pušenja zapravo može da poveća rizik od ove bolesti.

Koji su simptomi ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti?

Simptomi ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti zavise od toga koliko je bolest napredovala, tj. od stepena zahvaćenosti. Kod mnogih pacijenata javljaju se periodi pogoršanja (relaps) nakon mirne faze, tj. remisije.

Kada je reč o ulceroznom kolitisu, najčešći simptomi su vodenaste stolice sa primesama sluzi i krvi, bolovi u stomaku, blago povišena telesna temperatura, gubitak apetita, mučnina, povraćanje i gubitak na težini.

U nekim slučajevima ulcerozni kolitis je praćen i upalom drugih delova tela poput zglobova, kože, očiju, ili usne duplje.

Najčešći simptomi kod Kronove bolesti su skoro pa identični onim koji se javljaju kod ulceroznog kolitisa. Jedna od razlika je da kod Kronove bolesti obično nema krvi u stolici. Takođe, pacijenti koji imaju Kronovu bolest su podložniji nastanku rana i fistula unutar digestivnog trakta.

Upravo zbog toga što kod Kronove bolesti nema krvi u stolici ova bolest je teža za prepoznavanje. Nažalost, ovo često dovodi do kasne dijagnoze i dugotrajnijeg lečenja.

Kako se dijagnostikuju ulcerozni kolitis i Kronova bolest?

Kolonoskopija je zlatni standard za dijagnostiku inflamatornih bolesti creva. Zahvaljujući ovoj proceduri specijalista dobija detaljan uvid u stepen aktivnosti i zahvaćenost. Pored toga, kolonoskopija omogućava i uzimanje uzorka za patohistološki nalaz koji može da potvrdi bolest.

Doktori često preporučuju i vađenje krvi, pregled urina, RTG abdomena i koprokulturu kako bi imali sve neophodne informacije za tačno postavljanje dijagnoze i određivanje terapije. 

Kako se leče ulcerozni kolitis i Kronova bolest?

Ulcerozni kolitis i Kronova bolest su neizlečive bolesti. Svakako, ovo ne znači da treba odustati. Postoje različite terapije koje mogu dati odlične rezultate i pomoći pacijentu da povrati kvalitet života.

Ciljevi lečenja ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti jesu uvođenje u remisiju i njeno održavanje i minimalizacija nuspojava lekova koji se koriste u terapiji.

Neki od lekova koji se koriste u lečenju ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti su aminosalicilati (mesalazin, sulfasalazin), kortikosteroidi (oralni, lokalni, sistemski), imunomodulatori i biološka terapija. Koji lek ili kombinacija lekova će se koristiti zavisi od simptoma i stepena proširenosti bolesti. Takođe, izbor leka zavisi i od toga da li je pacijent alergičan na određene substance.

U težim slučajevima preporučuje se hirurško lečenje.

Poliklinika As Medicus Biorezonanca u službi Vašeg zdravlja

Kao što smo rekli, kolonoskopija je najbolji i najpouzdaniji način za dijagnostiku ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti. Međutim, kolonoskopija je invazivna procedura koja zahteva određenu pripremu. Par dana pred samu proceduru pacijent mora da pazi na ishranu i da koristi određena sredstva kako bi se debelo crevo oslobodilo sadržaja. Pored toga, pacijent treba da donese i nalaze poput kompletne krvne slike, uree, kreatinina, itd.

Zbog neprijatnosti kolonoskopije, mnogi pacijenti odustanu od ove procedure. Nažalost, čekanje nije rešenje, naročito ukoliko već imate neke simptome. Poliklinika As Medicus Biorezonanca nudi Vam opciju pregleda svih organa, sistema organa, kostiju i mišića bez podvrgavanja rigoroznim režimima i invazivnim procedurama. Sve ovo je moguće zahvaljujući Kvantnoj medicini.

Kvantna medicina zasniva se na saznanjima iz različitih oblasti poput kvantne fizike, istočne i zapadne medicine, elektronike i biofizike. Jedno od osnovnih načela Kvantne medicine jeste dovođenje i održavanje tela u balansu.

Naime, bolest nastaje onda kada postoji disbalans u našim ćelijama. Svaka bolest ima četiri faze, gde četvrta faza traži terapiju lekovima. Moćni aparati Kvantne medicine poput Termovizijskog i Biorezonantnog skenera mogu da otkriju bolesti već u prve dve faze, onda kada čak ni pacijent ne oseća simptome. Na taj način bolest se može predvideti i prevenirati.

U poliklinici As Medicus Biorezonanca zaposleni su vrhunski specijalisti Kvantne medicine. Koristimo najsavremenije aparate kako bismo pacijentima pružili sveobuhvatan i detaljan pregled. Najbolje od svega je to što su procedure potpuno bezbedne i bezbolne, te su odlične i za decu i za starije osobe. 

Pored specijalista Kvantne medicine, naš tim se sastoji i od specijalista klasične medicine. Kombinacijom Kvantne i klasične medicine uzimamo najbolje iz oba sveta i postižemo odlične rezultate. Zakažite Vaš pregled već danas!