Kvantna medicinaKvantna medicina je kvalitativno nov i savremeni pristup u dijagnostici i terapiji. Zasniva se na otkriću biološke rezonance i koristi znanja iz medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike. 

To je nova grana medicine koja omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku i lečenje bolesti u svim oblastima medicine. 

Za razliku od klasične medicine koja leči bolesti, kvatno-informaciona medicina se bavi stanjem zdravlja organizma i sistemom samoregulacije, samoizlečenja. 

To je holistička medicina koja vraća i održava organizam u stanje balansa koje nazivamo zdravljem. Za svakog ima poseban, individualni pristup. Neinvazivna je i nema kontraindikacija. Leči se čovek kao celina a ne dijagnoza.

Svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja emituje specifične elektromagnetne talase idealne frekvence kao rezultat biohemijskih procesa u njoj. Kada se ta frekvenca promeni usled dejstva spoljnih i unutrašnjih faktora menjaju se i biohemijski procesi što dovodi do nastanka bolesti.

Bolest ne nastaje odmah, ona ima 4 faze. Prva je informaciona koja prelazi u drugu, energetsku, i te dve faze mogu da otkriju samo aparati kvantne medicine. Tek u trećoj se vide promene u laboratoriji a u četvrtoj je klinički evidentna bolest koja često traži doživotnu medikamentoznu terapiju. Cilj kvatne medicine je da spreči da od početne disfunkcije iz prve dve faze dođe do nastanka obolenja jer nekoliko meseci i godina pre pojave psihosomatskih bolesti u organizmu već postoji informacija u obliku poremećaja elektromagnetnog spektra ćelija, pa se bolesti mogu predvideti i sprečiti.

Zato je kvantna medicina medicina zdravlja a ne medicina bolesti !!!

Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!