ORL - fonijatrija, centar za sluh i vrtoglavice


prof dr sci Boris Kitanoski
(neurootologija)

dr sci med Nina Nikolovska Sinicki
(ORL)

dr med Aleksandar Sinicki
(neuropsihijatar)


Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi bolestima uva, nosa i grla. Ti organi su međusobno funkcionalno povezani.

Neurootologija okuplja stručnjake iz oblasti otorinolaringologije i neurologije. U Poliklinici As Medicus Biorezonanca vrhunski tim stručnjaka dijagnostikuje i leči obolenja uha, nosa, sinusa i grla.

U centru se obavljaju :

 • Redovni sistematski pregledi dece, posebno pred polazak u školu, kao i odraslih svih uzrasta

 • Rano otkrivanje slušnih i govornih poremećaja

 • Dijagnoza i lečenje vrtoglavice

 • Ispitivanje sluha kod akutnih i hroničnih oboljenja uva kod dece i odraslih

 • Pregledi dece sa otežanim disanjem na nos i prisutnim trećim krajnikom, radi procene uvećanja trećeg krajnika na funkciju uva

 • Isptivanje naglog gubitka sluha, virusnog ili vaskularnog porekla (infarkt uva)

 • Ispitivanje i lečenje zujanja u ušima usled oboljenja unutrašnjeg uva ili centralnog nervnog sistema

 • Ispitivanje i lečenje vrtoglavice kod Menierove bolesti, vestibularnog neuronita, kod poremećene cirkulacije


U Poliklinici se obavljaju pregledi iz sledećih oblasti: 

 • Rinologija – alergologija

 • Fonijatrija (posebna grana koja se bavi problemima glasa i govora)

 • Audiometrija

 • Timpanometrija

 • Određivanje slušnih aparata 

 • Ispitivanje centra za ravnotežu

 • Specifične ORL intervencije


Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!