Darkfield mikroskopSkeniranje žive kapi krvi ili Darkfield mikroskopija je savremena metoda procene ravnoteže – homeostaze u organizmu. Krv je ogledalo organizma u kome se mogu dobiti veoma bitne informacije o trenutnom stanju našeg zdravlja kao i mogućim rizicima oboljevanja u budućnosti. 

Za razliku od običnog mikroskopa, elektronski mikroskop sa video kamerom omogućava ispitivanje žive kapi krvi posmatrane pod kontrastnim svetlom. Na taj način su jasno vidljive sve promene u krvi (plazme i krvnih elemenata) dok krv još nije koagulisala. Tako mogu da se vide svi procesi u krvi u prirodnom okruženju, kao da posmatramo mikrokosmos unutar organizma.

Analiza nam daje uvid u kvalitet krvi i otkriva mnogo toga o opštem zdravstvenom stanju organizma i verovatnim rizicima u budućnosti, ukoliko je homeostaza trajno narušena.

Stanja smanjene otpornosti, nedostatak vitamina i belančevina, oštećenja usled delovanja slobodnih radikala, poremećaj u radu jetre i slezine - mogu da se otkriju mesecima ili godinama pre standardnih dijagnostičkih metoda.


Krv
Krvna slika


Prednost ove metode je da i lekar i pacijent na ekranu pomoću videokamere vide uvećanu sliku krvi pacijenta u živom pokretu, kao i sve patološke promene, a na kontrolnom pregledu efekat savetovanih promena u stilu života, ishrane i korišćenja biljnih preparata. To povećava našu motivaciju da istrajemo na putu do zdravlja. 

Cilj ove metode je edukacija ljudi o svom zdravlju kao i promocija preventivne medicine. 

Šta se utvrđuje Darkfield mikroskopijom?

  • Kvalitet krvnih zrnaca (crvenih, belih i krvnih pločica) i krvne plazme

  • Nepovoljan uticaj slobodnih radikala na krvna zrnca i potreba korišćenja antioksidanata

  • Kvalitet varenja u svim fazama

  • Predispozicija za aterosklerotične promene krvnih sudova

  • Sklonost ka anemiji, kardiovaskularnim problemima, alergijama itd.

  • Prisustvo kristala holesterola, mokraćne kiseline (što može ukazati na rizik od gihta)

  • Prisustvo mikroorganizama – bakterija, parazita, gljivica

  • Prisustvo teških metala i fibrinskih niti


Darkfield mikroskopija je metoda integrativne medicine koja objedinjuje znanja klasične i tradicionalne medicine, sa individualnim pristupom svakom pacijentu.


Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!