Kardiologija


Kardiologija je grana medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova.

Pregled kardiologa je bezbolan, ne zahteva nikakvu pripremu i obuhvata anamnezu tj. razgovor sa pacijentom, uvid u njegove glavne tegobe kao i u dosadašnju istoriju bolesti a zatim sledi objektivni deo pregleda koji se ostvaruje inspekcijom, palpacijom, perkusijom i auskultacijom. Na taj način se utvrđuje:
- stanje svesti, 
- motorika pacijenta, 
- konstitucija, 
- telesna težina, visina i body mass index, 
- disanje, 
- boja kože i vidljive sluzokože, 
- stanje telesne temperature (hipotermija, hipertermija ili normotermija), 
- stanje perifernih limfnih žlezdi, 
- auskultacija disajnog šuma i srčane radnje, 
- merenje arterijskog krvnog pritiska, 
- palpacija trbuha (površna i duboka), 
- perkusija bubrežnih loža, 
- auskultacija peristaltike i trbušne aorte, 
- palpacija perifernih arterija i 
- utvrđivanje karakteristika pulsnog talasa. 

U okviru kardiološkog pregleda se koriste i dijagnostičke procedure kao što su : standardna elektrokardiografija (EKG), ultrazvuk i color Doppler, dinamski EKG-holter monitoring, ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska tokom 24h kao i laboratorijske analize krvi i urina, radiološke i ultrazvučne dijagnostičke procedure. 

Kardiološki pregled treba obaviti ako postoje tegobe koje se javljaju naglo ili postepeno, kao što su: lupanje i preskakanje srca, glavobolja, vrtoglavice, bol u grudima, gušenje, otoci potkolenica, opšta slabost, zamor, mučnina, promene u vidu, krvarenje iz nosa i dr.
EKG - standardna elektrokardiografija, je neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se registruje električna aktivnost srca sa površine tela. Nosi brojne informacije važne u dijagnostikovanju srčanih oboljenja, prevashodno o ritmu rada srca, kao i o strukturnim oštećenjima srčanog mišića, spada u osnovne kardiološke dijagnostičke metode kojom se uvek i započinje sam pregled.

Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija- neinvazivna dijagnostička procedura sa površine prednjeg zida grudnog koša, koja nam daje informacije o strukturi i funkciji srca u realnom vremenu odnosno u trenutku pregleda. Ova vrsta pregleda čini važan deo subkliničke evaluacije pacijenta. Što više informacija to je dijagnoza preciznija, a terapija optimalnija. 

EKG-Holter monitoring – takođe neivanzivna dijagnostička metoda, označava se još i kao dinamska elektrokardiografija, s obzirom da registruje električnu aktivnost srca van ordinacije tokom 24h, 72h ili 7 dana u kontinuitetu. Daje nam informacije o električnoj aktivnosti i ishemiji miokarda tj. srčanog mišića. 

ABPM – 24-oro časovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska tj. merenje arterijskog krvnog pritiska van ordinacije u dinamskim uslovima tokom 24h radi procene regulacije arterijskog krvnog pritiska.

Sve navedene metode se koriste kako u postavljanju dijagnoze obolelih sa tegobama tako i kod periodičnih sistematskih pregleda u cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti sa visokim stepenom pouzdanosti nalaza.
Pacijent na osnovu kompletnog pregleda dobija od lekara nalaz sa dijagnozama i predlogom terapije. 

Naša poliklinika Vam omogućuje kompletnu neivanzivnu internističko-kardiološku dijagnostiku. Takva dijagnostika je bezbedna, komforna, bezbolna, efikasna, jeftina i dostupna.

Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!