HBO (hiperbarična oksigenacija)Hiperbarična oksigenacija podrazumeva lečenje savršenim prirodnim lekom – kiseonikom koji nije sve u životu ali bez njega nema života. Primenjuje se u svim stanjima i bolestima u kojima je smanjena količina kiseonika u nekom delu ili u celom organizmu. Oštećeni krvni sudovi usled ateroskleroze jesu najčešći uzrok hipoksije (nedostatka kiseonika).

Primena hiperbarične oksigenacije sprovodi se u hiperbaričnim komorama pod nadzorom stručnog osoblja. Terapija se pažljivo planira za svakog pacijenta u zavisnosti od njegovog objektivnog zdravstvenog stanja.

Suština HBO je da doprinese kvalitetnijem i bržem ozdravljenju udisanjem 100% kiseonika pod povišenim pritiskom iznad 1 bara, pri čemu se pokreću mnogobrojni pozitivni procesi u organizmu. 

Kiseonik je sinonim života i odlučujući faktor metabolizma. Neophodan je za biohemijske reakcije ćelija koje proizvode energiju što ga čini esencijalnim za sve životne funkcije.

Nedostatak kiseonika na ćelijskom nivou oštećuje najvažnije funkcije ćelija. Zdrav čovek svojim kardiovaskularnim sistemom dnevno pumpa skoro 8000 litara krvi i troši 368 litara kiseonika. Veliki potrošači su digestivni trakt i moždano tkivo. 

Održano je bezbroj svetskih i nacionalnih kongresa iz oblasti hiperbarične medicine. HBO je širom sveta prihvaćena kao lek izbora za niz bolesti, a za mnoge bolesti kao značajan pomoćni lek.


Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!