Neurologija i psihijatrija

Neurologija se bavi dijagnostikom i lečenjem poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema, oboljenjima mozga, kičmene moždine a psihijatrija dijagnostikom i lečenjem psihičkih smetnji i poremećaja uzrokovanih psihološkim, socijalnim i organskim faktorima.

Veliki broj neuroloških i psihijatrijskih poremećaja zahteva integralni neuropsihijatrijski pristup u dijagnostici i lečenju. 

Pored klasičnog neurološkog pregleda koristimo i pregled na Biorezonantnom i Termovizijskom skeneru gde se može registrovati većina neuroloških oboljenja.

U terapiji pored medikamentozne koristi se i Mikrorezonantna informaciona terapija (MRT) - moderan i efikasan način lečenja bez primene medikamenata, koja je bezbolna i primenljiva za sve uzraste i za mnoga neurološka oboljenja.

Uspešno se leče svi poremećaji moždane cirkulacije, neuralgije trigeminusa, pareze facijalisa, migrene i sve vrste glavobolja, ateroskleroza, multiplaskleroza, Parkinsonova bolest, lumboishialgije i dr.


Psihijatrijskim pregledom se postavljaju dijagnoze, određuje terapija, vrši procena psihološkog stanja pacijenta kao i psihoanaliza. 

Naš neuropsihijatar, Dr Aleksandar Sinicki, radi i psihoterapiju – psihodinamski orijentisanu, suportativnu ili dubinsku i uspešno leči sve vrste neuroza i depresivnih stanja, krizna i anksiozna stanja, menadžerske bolesti, stres i sve vrste psihoza.

Najčešće se koristi kombinacija medikamentozne i mikrorezonantne terapije, psihoterapija, muzikoterapija i fitoterapija čijom se kombinacijom postiže mnogo bolji efekat nego klasičnim načinom lečenja.


Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!