Rikta terapija

Specijalisti kvantne fizike, biofizike i inženjeri iz oblasti visokih tehnologija ponudili su novi pravac u obezbeđenju zdravlja – kvantnu medicinu. 

Ova medicina se ne bazira na hemijskim preparatima već na elektromagnetnim lekovima, receptu koji se zasniva na simultanom dejstvu na organizam nekoliko vidova biostimulativnih elektromagnetnih talasa, veoma niskog intenziteta, bezbednih za organizam.

Aparat Riktu karakteriše jednostavnost upotrebe i efikasna prevencija širokog spektra bolesti. Efikasno se može koristiti kao mono terapija ili kao dopunska metoda lečenja u oblasti kardiologije, gastroenterologije, urologije, neurologije, ginekologije i akušerstva, ortopedije i traumatologije, hirurgije, stomatologije, orl, dermatologije, psihijatrije, onkologije.

Višegodišnje istraživanje terapeutskih efekata kvantne Rikta terapije dovelo je do izbora najefikasnijih oblika elektromagnetnog zračenja koje aparat sadrži: 

  • Koherentno infracrveno lasersko zračenje 

  • Širokopojasno infracrveno zračenje

  • Crvena vidljiva svetlost

  • Magnetno polje

 

Laserski uređaj male snage delotvoran je u brzom ublažavanju bolova što se  postiže posle 3-4 sesije u trajanju od 5-10 min. Prilikom tretmana bolnog mesta dolazi do poboljšanja lokalne cirkulacije krvi, povećanja isporuke kiseonika i odlaganja toksičnih materija.

Prednosti kvantne terapije su visok profilaktički potencijal, značajno smanjenje doze propisanih lekova a povećanje njihove efikasnosti, skraćenje perioda lečenja za 2-3 puta kao i neinvazivnost, ekološka sigurnost i odsustvo neželjenih efekata.


Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!