Hipertenzija - tihi ubica

< Nazad Ažurirano 20.08.2019. Hipertenzija - tihi ubica

Najmasovnija nezarazna bolest savremenog čovečanstva jeste hipertenzija. To je stanje trajnog povišenog krvnog pritiska kod osoba starijih od 18 godina, sa vrednostima preko 140/90 mmHg. 

Hipertenzija skoro nikad ne deluje samostalno već udruženo sa drugim faktorima rizika i jedan je od najvažnijih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, a pre svega za koronarnu bolest. Visok holesterol, gojaznost, šećerna bolest, stres i pušenje jesu faktori rizika, ali nezavisno od njih hipertenzija sama po sebi, ako dugo traje, značajno ubrzava razvoj ateroskleroze pa samim tim i kardiovaskularni rizik.

Hipertenzija je podmukla bolest, često dugo asimptomatska, pa prve tegobe u vidu glavobolje, zujanja, nesvestica pa i krvarenja iz nosa se javljaju kad već postoje trajna oštećenja na krvnim sudovima srca, mozga, oka, bubrega ili perifernim krvnim sudovima. Najbitniji faktor u prevenciji kardiovaskularnih bolesti je kontrola povišenog krvnog pritiska ako imamo u vidu da se kod 70% osoba sa hipertenzijom ne postiže kontrola bolesti, a da više od polovine i ne zna da ima hipertenziju. Zato su neophodni dijagnostički postupci i redovne kontrole.

Najranije promene na srčanom mišiću se otkrivaju osnovnim dijagnostičkim metodama u koje spadaju EKG, ultrazvuk srca i pregled očnog dna koji nam daju uvid u stanje krvnih sudova celog organizma. Takođe se rade ultrazvuk bubrega, doppler bubrežnih arterija i ultrazvuk abdomena-aorte. Savetujemo našim pacijentima da se blagovremeno jave lekaru posebno ako imaju neke od faktora rizika ili navedenih tegoba.

Rana dijagnoza, pravovremena terapija i redovne kontrole su najbitnije za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i čine osnovu dobrog zdravlja. Zato predlažemo svim osobama starijim od 18 god. da urade jedan preventivni kardiološki pregled sa EKG-om i ultrazvukom srca.