Autizam kod dece

< Nazad Ažurirano 04.02.2023. Autizam kod dece

Mnogi su čuli za autizam ali nisu najsigurniji o kakvom se poremećaju tačno radi. Većina ljudi ne razmišlja puno o ovom poremećaju jer smatraju da i nije tako čest. Međutim, statistike govore drugačije. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), jedno od  44  deteta u Americi ima jedan od poremećaja iz spektra autizma. S obzirom na to da ovaj poremećaj može da utiče na praktično sve sfere života, rano prepoznavanje može omogućiti kvalitetniji život i lakše prevazilaženje raznih izazova.

Šta je zapravo autizam kod dece i koji je uzrok? Koji su to rani znaci koje roditelji i lekari mogu da prepoznaju? Da li je autizam izlečiv i na koje načine se može tretirati? Sve odgovore pronađite u nastavku članka.

Šta je autizam kod dece?

Autizam predstavlja vrlo složen razvojni poremećaj koji karakterišu nikakva ili slaba socijalna interakcija i komunikacija, zaostajanje u razvoju jezičkih veština, kao i ograničeni  i  ponavljajući obrasci ponašanja. Nažalost, ovaj poremećaj prati niz zabluda i mitova, te danas mnogi nisu sigurni šta je istina a šta ne.

Jedna od najvećih zabluda jeste da je autizam zapravo mentalna bolest. Autizam predstavlja poremećaj u određenim delovima mozga. On može a i ne mora biti povezan sa inteligencijom. Štaviše, mnogi ljudi sa autizmom imaju prosečan ili natprosečan nivo inteligencije.

Još jedna česta zabluda je da su deca sa autizmom zapravo nevaspitana ili bezobrazna. Ovo apsolutno nije istina. Mnoga deca sa autizmom imaju problem sa kontrolisanjem svog ponašanja i pokreta, ali to nikako ne znači da su nevaspitana.

Autizam kod dece može se prepoznati već oko 18. meseca. Međutim, u najvećem broju slučajeva ovaj poremećaj prepoznaje se između druge i treće godine života. Što se pre otkrije, to su veće šanse da će dete jednog dana bolje funkcionisati i biti potpuno samostalno. Važno je napomenuti da autizam nije stanje koje dolazi i odlazi, već je stalno tu. Stoga je bitno pomoći deci sa autizmom što pre kako bi prihvatili svoje stanje i razvili zdrave šablone ponašanja.

Nažalost, još uvek se ne zna koji tačno faktori dovode do razvoja autizma i postoje razna mišljenja stručnjaka. Mnogi veruju da ovaj složeni poremećaj ne nastaje usled jednog uzroka, već je posledica više različitih faktora koji utiču na mozak i njegovu strukturu. Iako je sam uzrok još uvek nejasan, poznato je da autizam kod dece ne može biti izazvan usled stresa, emocionalne lišenosti, „hladnih roditelja“, ili nedovoljno pažnje. Roditelji ne mogu svojim ponašanjem da utiču na to da li će njihovo dete razviti autizam ili ne.

Pored ovoga, važno je napomenuti da autizam nije ni u kom smislu povezan sa etničkom, nacionalnom, ili rasnom pripadnošću, nivoom obrazovanja, ili materijalnim statusom. Ono što je izvesno jeste da su dečaci skloniji autizmu od devojčica. Neka istraživanja pokazuju da je za dečake čak četiri puta veća verovatnoća da će oboleti od autizma.

Rani znaci autizma kod dece

Obično su roditelji ti koji prvi primete znake karakteristične za autizam. Međutim, pošto mnogi nisu sigurni koji su to znaci, može se desiti da dete bude dijagnostikovano mnogo kasnije. S obzirom na to da rana dijagnostika može da pomogne detetu da stekne određene veštine i razvije samostalnost, roditelji treba da budu upoznati sa ranim znacima autizma. Podelićemo znake u nekoliko grupa radi lakšeg snalaženja:

Rani znaci autizma kod dece mlađe od 12 meseci

Nekoliko stvari mogu ukazati na autizam kod dece mlađe od 12 meseci. Na primer, dete ne pokazuje interesovanje za lica, ne ostvaruje kontakt očima, ne reaguje na zvuk, ili ne reaguje na svoje ime. Takođe, neki od znakova u ovom uzrastu mogu biti i to da dete ne voli da se mazi, ne koristi nikakve gestove i ne pokazuje znake govora.

Važno je napomenuti da je veoma teško prepoznati ove najranije znake jer se bebe razvijaju različitim tempom a i roditelji nisu sigurni koje ponašanje je uobičajeno.

Rani znaci autizma kod dece između 12 i 24 meseca

Kada se radi o prepoznavanju autizma kod dece između jedne i dve godine starosti, treba obratiti pažnju na gestikulaciju. Jedan od ranih znakova je to da dete ne pokazuje gestove, ne klima glavom za „da“ i „ne“, ne maše i ne pokazuje prstom na stvari koje želi ili koje ga zanimaju.

Još jedan znak jeste gubitak verbalnih i socijalnih veština. Kod dece sa autizmom često se dešavaju naznake govora i interesovanja za ljude, a te naznake kasnije izblede. Roditelji takođe treba da obrate pažnju na to da li njihovo dete hoda i kako se ponaša prema ljudima. Ukoliko ignoriše sve i povlači se u sebe često, ovo može biti rani znak autizma.

Rani znaci autizma kod dece od dve godine i starije

Već smo napomenuli da se autizam kod dece najčešće prepozna između druge i treće godine života. Evo nekih znakova koji mogu ukazati na autizam: teškoće u govoru, iskazivanje potreba, neobični govorni šabloni, poteškoće u spavanju, hiperaktivnost, impulsivnost, ili agresija.

Deca sa autizmom često burno reaguju na određen stimulans (npr. na buku), a ne reaguju i ne plaču prilikom pada. Takođe, deca sa ovim poremećajem mogu delovati kao da ništa ne razumeju, često se igraju sama, zavise od šablona i fokusiraju se previše na detalje. 

Ukoliko roditelji primete neke od ovih simptoma važno je da se obrate lekaru što pre. Ciljanom ranom intervencijom i kreiranjem individualnih programa može se značajno poboljšati život osoba sa autizmom.

Potencijalni problemi vezani za autizam kod dece

Kao što smo rekli, autizam je veoma složen poremećaj. Teško ga je prepoznati, naročito u ranom uzrastu, jer se deca razvijaju različitim tempom. Ne postoji univerzalni test kojim se može utvrditi da li neko dete ima autizam ili ne. Takođe, simptomi i znaci autizma su zaista raznoliki, tako da je nezahvalno pričati o jedinstvenom testu.

Svako dete sa autizmom ispoljava jedinstvene simptome. Pored toga, razlikuje se i stepen jačine simptoma. Deca sa blagim autizmom ispoljavalju skoro neprimetne simptome, dok oni na drugom kraju spektra imaju velike poteškoće u komunikaciji, interakciji i ponašanju.

Dijagnostika autizma obično zahteva tim lekara, uključujući pedijatra, dečijeg psihijatra, logopeda-defektologa i neurologa. Pored posmatranja ponašanja deteta, psihološkog testiranja, procene razvoja i pedijatrijskog i neurološkog pregleda, primenjuju se i sturktuirani razgovori sa roditeljima radi što boljeg uvida.

Autizam kod dece i terapija hiperbaričnom oksigenacijom

Autizam je neizlečiv poremećaj. Ne postoje lekovi ili terapija koja može potpuno da izleči dete ili odraslu osobu. Međutim, to ne znači da ne postoje terapije koje mogu značajno da poboljšaju kvalitet života i smanje simptome.

Jedna terapija koja se često spominje kada je reč o autizmu kod dece jeste hiperbarična oksigenacija (HBO). HBO predstavlja lečenje kiseonikom, savršenim prirodnim lekom bez kog ne bismo mogli da živimo. Glavne prednosti ove terapije jesu smanjenje upale i poboljšanje koncentracije kiseonika u mozgu. HBO se koristi za mnoge bolesti i poremećaje kao što su dijabetes, poremećaji cirkulacije, glavobolje, vrtoglavice, itd.

Pitate se kako HBO može imati uticaj na autizam kod dece? Postoje naučne tvrdnje da je zapaljenje izazvano hipoksijom (nedostatkom kiseonika u mozgu) jedan od uzroka autizma. Ovu hipotezu potvrđuje činjenica da mnoga deca sa autizmom imaju upale oko krvnih sudova u mozgu, što otežava normalan protok krvi. Stepen smanjenja protoka krvi može biti povezan sa jačinom simptoma autizma. Dakle, deci sa autizmom kiseonik koji dobiju putem HBO predstavlja „gorivo“ za oporavak oštećenja nastalih usred upale.

As Medicus Biorezonanca može da pomogne

As Medicus Biorezonanca primenjuje hiperbaričnu oksigenaciju za tretiranje različitih poremećaja i bolesti, uključujući autizam kod dece. Naš tim stručnjaka kreira plan terapije za svako dete u zavisnosti od njegovog objektivnog zdravstvenog stanja.

U našoj poliklinici koristimo najsavremenije aparate i tehnologiju kako bismo našim pacijentima pružili vrhunski kvalitet usluge. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa autizmom kod dece ili hiperbaričnom oksigenacijom, pozovite nas ili dođite u našu polikliniku i rado ćemo Vam pomoći.