Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Darkfield mikroskop

Darkfield mikroskop

dr Nina Nikolovska Sinicki | Darkfield mikroskop

Savremena metoda procene stanja homeostaze u organizmu. Za razliku od običnog mikroskopa, elektronski mikroskop sa video kamerom omogućava ispitivanje žive kapi krvi posmatrane pod kontrastnim svetlom.

Na taj način jasno su vidljive sve promene u krvi (plazme i krvnih elemenata) dok krv još nije koagulisala. Tako mogu da se vide svi procesi u krvi u prirodnom okruženju, kao da posmatramo mikrokosmos unutar organizma.

Tehnika mikroskopiranja je zasnovana na ispitivanju živog, nefiksiranog i neobojenog uzorka krvi, koji pod velikim uvećanjem na tamnoj podlozi daje mogućnost da posmatramo sliku žive kapi krvi na ekranu monitora.

Prednost ove metode je da i lekar i pacijent na ekranu, pomoću video kamere, vide uvećanu sliku krvi pacijenta u živom pokretu, kao i sve patološke promene, a na kontrolnom pregledu efekat lekova i biljnih preparata.

Ova metoda daje indikacije za preventivno delovanje, adekvatnu promenu ishrane i primenu lekova, antioksidanata i biljnih preparata, što značajno smanjuje rizik od pojave bolesti.

Krv
Krvna slika
Krvni elementi

 

Ispitivanje žive kapi krvi daje uvid u:

 • Stanje eritrocita, njihovu pokretljivost u plazmi, stepen agregacije (slepljivanja) i poremećaje njihove funkcije
 • Stanje leukocita i njihovu funkcionalnu sposobnost da se bore sa mikroorganizmima, kao i uticaj acido - bazne ravnoteže na njihovu aktivnost
 • Stanje trombocita, sklonost ka trombozi i sposobnost zgrušavanja krvi (slepljene grupacije mogu da dovedu do infarkta ili oštećenja drugih organa)
 • Moguća oštećenja krvnih ćelija (crvenih, belih i trombocita)
 • Usled dejstva slobodnih radikala, što uzrokuje mnoga oboljenja (ateroskleroza, hipertenzija, MS, artritis i dr)
 • Zbog nedostatka vitamina, gvožđa i folne kiseline
 • Usled hroničnog kiseoničkog deficita
 • Stanje tečnog dela krvi - plazme
 • Stepen njene čistoće
 • Prisustvo mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita, gljivica)
 • Prisustvo kristala holesterola, mokraćne kiseline ili patoloških proizvoda (toksini, teški metali, konzervansi i veštačke boje)
 • Prisustvo ateromskih pločica, što ukazuje na proces ateroskleroze krvnih sudova
 • Prisustvo fibrinskih vlakana u plazmi, što ukazuje na oboljenja jetre